Prebes award winnaar niveau 2: risicobeheersing van brand

De Prebes Awards worden ieder jaar uitgereikt aan de studenten die een bijzonder en verdienstelijk eindwerk maakten in het kader van de opleiding tot preventieadviseur niveau 1 of 2 en de basisopleiding. In dit artikel kan je een samenvatting lezen over het volgende topic: risicobeheersing van brand.

  • De aanpak van het onderzoek is vooral gebaseerd op de RIE-methode: risico’s inventariseren en evalueren. Dit werd voorafgegaan door een literatuurstudie over brand, brandgedrag, brandrisico bij gebruikers, brandpreventiemaatregelen, brand-veiligheid, brand- en explosiegevaar in de sector en bestaande risico-analyses brand, toegespitst op de risico-omgeving.
  • De inventarisatie van brandgevaren werd gemaakt op basis van bestaande checklists, rondgangen op het terrein, interne incidenten- en ongevalsanalyse, bevragen van collega’s en de externe diensten. Deze bevindingen werden getoetst aan de geldende regelgeving in de conformiteitsanalyse om eventuele non-conformiteiten vast te stellen.
  • De evaluatie van brandrisico’s werd uitgevoerd met de risico-analysemethodiek FRAM-ini. Deze bepaalt het brandrisico kwalitatief waarbij de relevante variabelen in woorden beschreven worden. Dit maakte het voor iemand met een eerder beperkte voorkennis van brandveiligheid eenvoudig om de invloedsfactoren te begrijpen en 
  • te beoordelen.