Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Reële blootstelling aan kwarts binnen de bouwnijverheid

Siliciumdioxide of kwarts is het meest voorkomende mineraal in de aardkorst. Het komt onder meer voor in zand, graniet en talk. Door het bewerken van kwartshoudende materialen kan er inadembaar kwartsstof vrijkomen, wat kan leiden tot grote gezondheidsrisico’s bij blootgestelde personen. Gezien de gebruikte materialen en de uitgevoerde activiteiten, komt men binnen de bouwnijverheid vrijwel dagelijks in contact met kwartsstof. 

Kwarts

Laatst gewijzigd

9/06/2022