Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing

Die wet beoogt de preventie van brand en ontploffing en de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering onder diezelfde omstandigheden. Ze omvat dus twee luiken: (1) preventie tegen brand en explosie en (2) burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.

Wil je verder lezen?

Login met uw Prebes account of
word lid voor €95 per jaar.