Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Photovoice

Bij verbeteren van de veiligheid is het in kaart brengen van problemen de eerste stap. Een nieuwe tool maakt het mogelijk ook de medewerkers zelf daar bij in te schakelen. Voor veiligheidskundigen betekent deze extra hulp dat er meer bewijs kan worden verzameld over onveilige situaties. De medewerkers krijgen meer inzicht en het draagvlak voor samen realiseren van verbeteringen wordt groter.

Photovoice

Trefwoorden: Veiligheidscultuur, veilig gedrag, participatie