Uw keuze van vlamvertragende kleding kan uw overlevingskansen bepalen

Thermische ongevallen kunnen onvoorspelbaar zijn. En dodelijk. In laboratoria, raffinaderijen, elektriciteitscentrales en talloze andere plaatsen kunnen werknemers groot gevaar lopen door blootstelling aan hitte, vlammen en vlambogen. Thermische gevaren kunnen optreden in tal van industriële toepassingen, zoals verfwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden, farmaceutische fabricage of toepassingen waarbij fijne poeders worden gebruikt (door de aanwezigheid van een potentieel explosieve atmosfeer).