Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Leren uit ongevallen traumatische amputatie vingertop bij draaiende machine

In deze vaste rubriek kan je telkens een artikel lezen waaruit je lessen kan trekken om het aantal arbeidsongevallen te doen dalen. Veilig werken vraagt constante aandacht en het aanleren van juiste handelingen. Bij routinematig werk bestaat het risico dat de persoon zich vertrouwd voelt met de uit te voeren taak en minder strikt de geldende voorschriften gaat volgen. Zoals in dit voorbeeld waarbij een uitzendkracht voorbereidingen treft voor de poetsploeg, terwijl de productielijn waar hij aan werkt nog operationeel is. In een poging een losgekomen etiket weg te plukken verwondt hij zich ernstig aan de hand.