Long Covid: een uitdaging voor de gezondheidszorg én voor werkgevers

Long Covid is een medische problematiek die veel werknemers treft. Onderzoek toont aan dat 10 tot 15 % van de personen die een corona-infectie hebben doorgemaakt, kampen met lang aanhoudende klachten. Vermits Long Covid een brede overkoepelende term is en diverse mechanismen de klachten kunnen veroorzaken, ligt een efficiënte universele behandeling niet in de lijn van de verwachtingen. 
Long Covid spaart geen enkele bevolkingsgroep of leeftijdscategorie maar blijkt het meest frequent voor te komen bij de professioneel actieve bevolking.