Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Campusbeveiliging: een samenspel van mens, omgeving en technologie

Welke rol kunnen personeelsleden en studenten zelf opnemen in de beveiliging van hogeschool- en universiteitscampussen? De bijzondere eigenschappen van hogere onderwijsinstellingen zorgen ervoor dat gesofisticeerde technologische beveiligingsmaatregelen vaak niet haalbaar of wenselijk zijn. Veel potentieel kan daarom toegeschreven worden aan de menselijke factoren van campusbeveiliging. In de periode 2017-2021 werd een doctoraatsonderzoek1 uitgevoerd met betrekking tot deze thematiek.

Campusbeveiliging