Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Welzijnsalfabet: vertrouwenspersonen

In deze rubriek kiest de auteur per letter één of meerdere thema’s die een unieke kijk op welzijn en preventie geven. Met dit welzijnsalfabet voor de vertrouwenspersoon geven we met elke letter een actueel of net historisch weetje mee over vertrouwenspersonen en breder over psychosociaal welzijn op het werk.

Veiligheidsnieuws 221, december 2023