Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Werken met derden: recente rechtspraak

Werken met derden noemden we eerder al een klassieker binnen het welzijnsrecht en de basisprincipes ervan omschreven we enkele jaren terug in onze bijdrage The third man.

De wetsbepalingen die de materie beheersen blijven ongewijzigd, maar de voorbije jaren kreeg de rechtspraak beduidend meer de kans om die in concrete gevallen ook effectief toe te passen.

Deze bijdrage geeft een overzicht van de meest markante rechtspraak van de voorbije drie jaren. Geen law in the books, maar effectief law in action.

Veiligheidsnieuws 221, december 2023

Laatst gewijzigd

14/12/2023