Eveline Vanparys

Eveline Vanparys

Actief sinds

Biografie

Sinds 1 augustus 2019 ben ik werkzaam bij Prebes als kennismedewerker. Voordien was ik 8 jaar werkzaam bij externe dienst IDEWE als preventieadviseur psychosociale aspecten. Ik bouwde vooral expertise op binnen het thema stress en burn-out, maar werkte ook veel rond conflict, grensoverschrijdend gedrag en het opzetten van een ziekteverzuimbeleid.

Binnen Prebes volg ik het nieuws op binnen de wondere en uitgebreide wereld van welzijn op het werk. Zo blijf ik maximaal up to date met nieuwe trends en wetgeving. Als lid van de redactieraad van Veiligheidsnieuws lees ik ook alle boeiende artikels die daarin verschijnen grondig door. Deze vind je trouwens ook in dit kenniscentrum.

Verder ben ik aanspreekpersoon voor alle auteurs en redacteurs binnen het Prebes kenniscentrum.  

Opleidingen

2014–2015   Specialisatieopleiding Preventieadviseur Psychosociale Aspecten (Odissee)

2012 –2013   Multidisciplinaire Basisvorming Preventieadviseur (Lucina)

2000 –2005   Master in de Psychologie (Katholieke Universiteit Leuven)

Bijscholingen

 • Opleiding tot stress-en burnoutcoach (HR Academy, 2018)
 • Jobcrafting & teamcrafting (Dynamo, 2018)
 • Verbindende Communicatie (Walk Your Talk, 2017)
 • Stress Management in Public Sector Organisations (European Academy, Berlin, 2016)
 • Diversiteit op de werkplek (Unia, 2016)
 • Zelfdodingop de werkplek(Centrum ter Preventie van Zelfdoding, 2014)
 • ACT, mindful @ work (Psychologenpraktijk De Braam, 2014)
 • Autisme op de werkplek(Assodem, 2014)
 • Seminar Wellness @ Work, Preventief & Curatief Stress & Burnout Management (2014)
 • Seminarie Alcohol & Drugs op het werk (FOD, 2012)
 • Juridische vragen over alcohol & drugs op het werk (VAD, 2012)
 • Preventieadviseur Niveau 3 (IDEWE, 2012)
 • Work Life Balance (Phd. Chris De Valck, 2011)
 • Kaderopleiding : leidinggeven aan medewerkers met thema’s als situationeel leiderschap, coachend leidinggeven, moeilijke feedbackgesprekken voeren, omgaan met weerstand,... (UZ Leuven, 2009-2010)

Artikelen

Titel Type Thema Gewijzigd op
Vanaf 1 januari 2017 werden wijzigingen in de RIZIV-wetgeving en in de wetgeving over het welzijn op het werk van kracht omtrent re-integratie van medewerkers. Hierbij werd het formeel re-…
Gezondheid, Ziekteverzuim en re-integratie, Psychosociale aspecten, Ziekteverzuim en re-integratie 23-03-2021
In een advies stelt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) dat er meer aandacht moet zijn voor de mentale gezondheid in de aanpak van de crisis. Daarin is ook een belangrijke rol weggelegd voor de…
Psychosociale aspecten, Alcohol, medicatie en drugs, Stress en burn-out, Coronavirus Covid-19 23-03-2021
Hier vind je heel wat informatie die nuttig is voor vertrouwenspersonen:
? Informatie over statuut, rol en functie van de vertrouwenspersoon
? Nuttige thema's (stress, burn-…
Psychosociale aspecten, Algemeen psychosociale aspecten 22-03-2021
"Ook Atlas is blij met zijn nieuw exoskeleton". Prebes cartoon rond passieve exoskeletten (ergonomie). Gepubliceerd in Veiligheidsnieuws (2021).
Ergonomie, Tillen 08-03-2021
Wat doet een vertrouwenspersoon?
Wat doet een preventieadviseur psychosociale aspecten?
Wat is een vertrouwelijke melding?
Bestaan er uitzonderingen op het beroepsgeheim van…
Psychosociale aspecten, Algemeen psychosociale aspecten, Ongewenst gedrag op het werk (OGGW) 04-03-2021
Wat doe je wanneer je ongewenst gedrag ervaart op het werk? Welke wettelijke procedures zijn geldig? Toelichting van de informele en de formele procedure.
Psychosociale aspecten, Ongewenst gedrag op het werk (OGGW) 25-02-2021
Zonder structurele hervormingen inzake werkgelegenheid en werking van de arbeidsmarkt zullen we met zijn allen armer worden, stelt FOD WASO. Wat zijn de belangrijkste items met betrekking tot…
Algemeen, Basisbegrippen en actoren 12-02-2021
Wat is rouw en waarom moet je er aandacht voor hebben als werkgever?

De kans is groot dat je ooit in aanraking komt met verlies en verdriet op het werk. Een collega of cliënt…
Psychosociale aspecten, Schokkende gebeurtenissen 04-01-2021