Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Wat brengt de norm rond het beheersen van risico's bij interventies aan elektrische voertuigen?

België zorgt met de nieuwe norm NBN R 03-001:2021 voor een veilige werkomgeving voor iedereen die in contact komt met elektrisch aangedreven voertuigen (EAV).

De norm biedt concrete inzichten in de risico’s en in het waarborgen van veilige praktijken bij het onderhoud aan EAV voor zaakvoerders en hun preventieadviseurs. Organisaties kunnen deze houvast goed gebruiken om zich klaar te maken voor de huidige transitie in de mobiliteitswereld.

Auteur: Mohamed Amrani, Co-Founder en Partner Innovative Automotive Services (IAS) 

Veiligheidsnieuws 221, december 2023