Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Voor jou samengevat: een integrale benadering van veiligheidscultuur

Dit artikel is een samenvatting van het proefschrift ‘Safety Cultivation: An integrative approach to improve organisational safety culture’.

In dit doctoraatsonderzoek werd een methode ontwikkeld om veiligheidscultuur te meten en te verbeteren. Er wordt een integrale aanpak gehanteerd waarbij de veelzijdigheid van het concept veiligheidscultuur wordt erkend.

Veiligheidsnieuws 221, december 2023