Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

WELL Building Standard als leidraad voor het beheren van gebouwen

De impact van de gebouwen op ons welzijn en onze gezondheid is groot. De WELL Building Standard is de eerste wereldwijd erkende norm die dat valideert. Tijdens het ontwerp, de bouw en de exploitatie toetst het International Well Building Institute meer dan 700 gezondheids- en welzijnscriteria. De ‘WELL AP’s’ controleren niet alleen, ze coachen bouwheren ook tijdens elke fase van het bouwproces.