Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Ruimtes met explosiegevaar

In Europa worden jaarlijks 3900 werkongevallen met dodelijke afloop gerapporteerd. Elektrische problemen, explosie en brand zijn verantwoordelijk voor ongeveer 5.7% van de dodelijke ongevallen. Het gemiddelde aantal afwezigheidsdagen is 38 dagen, wat aan de hoge kant is in vergelijking met de andere redenen voor arbeidsongevallen. Dit toont aan dat explosies een belangrijk deel uitmaken van de arbeidsongevallen en dat een ongeval door een explosie vaak zal leiden tot een zeer ernstig of dodelijk ongeval.

Laatst gewijzigd

6/07/2020