Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Situering norm EN 689

In 2018 werd een nieuwe versie van de norm EN 689 gepubliceerd. Deze norm heeft de volgende titel: “Werkplaatsatmosferen - Leidraad voor het evalueren van de blootstelling bij inademing aan chemische stoffen voor vergelijking met grenswaarden en meetstrategie”. Toelichting bij deze norm (EN689).

Laatst gewijzigd

18/08/2020