Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Vermijd lawaaidoofheid op het werk

Wist je dat in België de laatste 5 jaar tussen 140 en 230 mensen per jaar zo slecht horen dat Fedris ze erkent als beroepszieken? Wist je dat een te hoge blootstelling aan fysische agentia al jaren dé belangrijkste oorzaak is van beroepsziekten in België? In aantallen is dit steeds belangrijker dan bijvoorbeeld de erkenningen voor asbestose. En toch wordt hier heel wat minder ruchtbaarheid aan gegeven.

Laatst gewijzigd

6/07/2020