Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Tips om proactief te handelen: bij bouwbedrijf DCA

Lessen die men trekt uit ongevallen kunnen leiden tot verbeteringen op vlak van veiligheid en welzijn. Het blijft echter een reactieve aanpak. Complementair aan leren uit ervaring, en minstens even belangrijk, zijn proactieve veiligheids- en welzijnsinitiatieven. In dit artikel komen een aantal proactieve initiatieven aan bod, die werden uitgevoerd bij DCA in Beerse.