Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Arbeidsongevallen en beroepsziekten in de privésector

Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s, publiceert jaarlijks verslagen met de belangrijkste statistieken over arbeidsongevallen en beroepsziekten. Hier worden de jaarrapporten van 2019 samengevat, waarin de cijfers uit 2018 worden weergegeven. Aangezien de bevoegdheden van Fedris binnen de publieke sector beperkt zijn, hebben de besproken resultaten enkel betrekking op de privésector. De volledige verslagen zijn terug te vinden op de website van Fedris.

Laatst gewijzigd

6/07/2020