Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

De werking van de vertrouwenspersoon versterken, hoe doe je dat?

Doordat ze toegankelijker zijn, kunnen vertrouwenspersonen problemen in een vroeger stadium aanpakken. Hoe sneller je een psychosociaal probleem aanpakt, hoe makkelijker je doorgaans nog tot een oplossing kan komen. Een vertrouwenspersoon kan dus van grote waarde zijn voor je organisatie, op voorwaarde dat hij of zij ook geconsulteerd wordt.

Hoe kan je de werking van de vertrouwenspersoon versterken en op basis waarvan kan je (zeker niet) evalueren?

Bron: Veiligheidsnieuws 222, maart 2024

Laatst gewijzigd

27/02/2024