Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Les liaisons dangereuses: juridische aspecten van arbeidsveiligheid bij uitzendarbeid

Driehoeksverhoudingen: altijd complex, nooit zonder risico en allicht daarom vaak een inspiratiebron voor film en literatuur. Ook in het recht kunnen ze aanleiding geven tot wrijvingen, zeker wanneer daarenboven verschillende rechtstakken simultaan moeten toegepast worden.

Uitzendarbeid vormt vanuit juridisch oogpunt een ware driehoeksverhouding tussen uitzendbureau, uitzendkracht en gebruiker.

In deze bijdrage benaderen we diezelfde verhouding vanuit het welzijnsrecht, maar gaan we vooral na hoe strafrecht en burgerlijk aansprakelijkheidsrecht worden toegepast wanneer het misloopt. We duiden eerst kort de basisregels en gaan vervolgens in op de concrete toepassing ervan door de rechtspraak in de afgelopen vier jaren.

Bron: Veiligheidsnieuws 222, maart 2024

Laatst gewijzigd

27/02/2024