Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

De Prebes ledenbevraging 2023

Prebes wilde al langer zicht krijgen op wie haar 7.500 leden zijn, hoe ze kijken naar hun loopbaan en de evoluties binnen preventie, welke inschattingen ze maken voor de professionele toekomst in hun sector, hoe het met hun welbevinden is gesteld in de job…

Om dit te weten te komen, werd in 2023 samen met onderzoeksbureau Indiville een bevraging opgezet. Deze liep van half oktober tot half november 2023 en leverde een mooie respons op van meer dan 1000 volledig ingevulde vragenlijsten.

Wat zijn de belangrijkste resultaten? Welke conclusies kunnen we hieruit trekken?

Bron: Veiligheidsnieuws 222, maart 2024

Laatst gewijzigd

27/02/2024