Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

REACH hervorming: de kans om blootstelling aan de meest schadelijke stoffen nog verder te verminderen

Onze vervuiling tot nul terugbrengen is één van de voornaamste ambities van de Green Deal. Hoe de EU dit wil bereiken wordt gepubliceerd in 20201 in de strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen (CSS). Die voorziet onder andere de hervorming van REACH-verordening 1907/2006, de belangrijkste EU-verordening inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen. 

Auteur:
Cindy Vandecasteele 
Senior Environmental Policy Manager
European Automobile Manufacturers'​ Association (Acea)

Bron: Veiligheidsnieuws 222, maart 2024

Laatst gewijzigd

27/02/2024