Burn-out: Hoe kunnen werkgever en werknemer zich er samen tegen wapenen?

Het mentale welbevinden van werkenden (net als de werkbaarheid van jobs) staat onder druk. Het toenemende wetenschappelijk inzicht toont dat burn-out effectief het resultaat is van een langdurige blootstelling aan stress veroorzaakt door een onevenwicht in de eisen en de hulpmiddelen op het werk. 

Dit artikel biedt je betrouwbaar cijfermateriaal over het thema, wetenschappelijke fundering en een frisse kijk op preventie van burn-out in organisaties. 

Veiligheidsnieuws 217, december 2022

Laatst gewijzigd

6/12/2022