Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid inzake arbeidsveiligheid: een update

In absolute cijfers mag het aantal arbeidsongevallen de voorbije decennia dan zeer sterk gereduceerd zijn, de kans dat het na een ernstig ongeval op het werk tot strafvervolging komt is dat zeker niet.

In 2012 besliste het college van procureurs-generaal namelijk om van de ‘niet-naleving van de reglementering betreffende het welzijn van werknemers’ één van de topprioriteiten te maken binnen het vervolgingsbeleid inzake sociaalrechtelijke misdrijven1

In deze bijdrage geven we een beknopt overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen in deze materie, maar besteden we vooral aandacht aan een aantal recente rechterlijke uitspraken. Een algemene update dus.

Laatst gewijzigd

8/09/2022