Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

De economie van brandveiligheid

Dit artikel gaat over een veiligheidsbenadering vanuit economische motieven. De verwachting is dat opdrachtgevers en ontwerpers van gebouwen, op basis van een economische benadering bereid zullen zijn om verdergaand te investeren in brandveiligheid dan men op grond van alleen regelgeving zou doen.

De opbrengst van de investering bestaat uit een verlaging van de kans op en/of de beperking van de omvang van schade. In dit artikel wordt in aanvulling op de gebruikelijke veiligheidsbenadering duidelijk gemaakt hoe investeringen in brandveiligheid met een economische benadering onderbouwd kunnen worden, welke principes daarbij worden gevolgd en welk onderzoek daarvoor nodig is. Het artikel gaat dus niet zozeer over de maatregelen zelf als wel de economische verantwoording ervan.

Laatst gewijzigd

8/09/2022