Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Totstandkoming van de welzijnswet, een moeilijke bevalling ... (deel 1)

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, bij het brede publiek bekend als de ‘welzijnswet’, vierde op het ogenblik van het derde kwartaal van dit jaar zijn vijfentwintigjarig bestaan. Die wet is een belangrijke mijlpaal gebleken in de aanpak van de veiligheid en de gezondheid in ondernemingen. Prebes vond het daarom zinvol om deze verjaardag in de verf te zetten. Hoe kan dat beter dan door het woord te geven aan iemand die mede aan de wieg stond van de Welzijnswet en zijn eerste uitvoeringsbesluiten?