Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Aanspreekgedrag, hoezo?

Over wat hebben we het precies? De opzet van dit artikel is tweedelig. We willen je een idee geven wanneer en hoe je best begint aan een aanspreekcultuur. En we geven je een idee mee over het “hoe” van aanspreken: waar hou je best rekening mee en hoe doe je dat dan?

Laatst gewijzigd

8/09/2022