Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Arbeidsveiligheid bij minderjarigen

Wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd in Engelstalige peer-reviewed tijdschriften is vaak niet laagdrempelig genoeg om door te dringen tot de werkvloer. In deze rubriek wordt een recent verschenen wetenschappelijk artikel samengevat met relevante resultaten voor de preventieadviseur.

Volgend artikel wordt besproken: Occupational safety and health interventions to protect young workers from hazardous work - A scoping review”1.