Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Veiligheidscultuur en transparantie

Veiligheidscultuur heeft veel kanten en kent diverse betrokken partijen. In een voortdurend complexer wordend werkveld is het nodig om van elkaar te leren. Bij veiligheidscultuur wordt niet zo veel aandacht gegeven aan wat zich buiten de organisatie afspeelt. Toch hebben de drie belangrijkste partijen – de organisaties, de burgers en de overheid – daar groot belang bij. In dit artikel brengen de auteurs de informatiestromen over veiligheid in kaart, en stellen een uitbreiding voor het werkveld van de veiligheidscultuur voor.

Veiligheidsnieuws 219, juni 2023

Laatst gewijzigd

8/06/2023