Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Voor jou samengevat: De risico’s van ChatGPT voor het verkrijgen van veiligheidsinformatie en -advies

Een internationaal en multidisciplinair consortium onder leiding van onderzoekers van de TU Delft onderzocht de mogelijkheden van ChatGPT om veiligheidsgerelateerde adviezen te geven. De resultaten van dit onderzoek zijn te lezen in het artikel “The risks of using ChatGPT to obtain common safety-related information and advice1. In wat volgt kan je een samenvatting van dit artikel lezen.

Veiligheidsnieuws 219, juni 2023

Laatst gewijzigd

8/06/2023