Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Hoe stimuleer je het dragen van gehoorbescherming?

Zoals de wet het voorschrijft, wordt er door bedrijven geïnvesteerd in gehoorbescherming en toch wordt deze niet altijd (consequent) gedragen op de werkvloer. Nochtans heeft het niet gebruiken van gehoorbescherming een negatieve impact op de werknemers én de onderneming! Werknemers lopen onder meer risico op gehoorverlies, oorsuizen, en hart- en vaatziekten. Ook neemt in de onderneming het risico op ongevallen toe, is er stijgend absenteïsme en daalt de productiviteit en werknemerstevredenheid. 

Veiligheidsnieuws 219, juni 2023

Laatst gewijzigd

8/06/2023