Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Veiligheid? Risicoreductie, verder komen we niet

Als mensen over veiligheid praten, gaat het al snel over het probleem dat ‘onze mensen zich niet veilig gedragen’. Al tientallen jaren - sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw - zijn gedrag en cultuur in het kader van veiligheid gewilde onderwerpen van studie en discussie. En toch vertonen ‘onze mensen’ nog steeds niet het gedrag dat wij graag van hen willen zien. Blijkbaar zijn onze pogingen daar verandering in te brengen onvoldoende effectief.