Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Bescherming tegen blootstelling aan gevaarlijke geneesmiddelen

Elk jaar worden meer dan 12,7 miljoen Europese gezondheidswerkers, waaronder 7,3 miljoen verpleegkundigen, blootgesteld aan gevaarlijke geneesmiddelen(1). Het betreft geneesmiddelen met carcinogene, mutagene, reprotoxische, genotoxische, teratogene of orgaantoxische eigenschappen, aldus het Amerikaanse National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)(2). Blootstelling aan deze gevaarlijke geneesmiddelen houdt ernstige gezondheidsrisico’s voor gezondheidswerkers in.