Jan Van Peteghem

Jan Van Peteghem

Actief sinds

Biografie

Jan Van Peteghem is zijn loopbaan begonnen aan de KU Leuven en heeft ze daar ook beëindigd. Hij werd geboren in 1951 en is momenteel met emeritaat. Naast zijn lesopdrachten in het kader van Master of Science in Safety Engineering (Faculteit Ingenieurswetenschappen, KU Leuven) ging zijn wetenschappelijk onderzoek hoofdzakelijk over de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden in het algemeen. Daarnaast was hij hoofd van de interne preventiedienst in meerdere grote ondernemingen, alsmede directeur Risicobeheersing bij de externe preventiedienst IDEWE. Hij was ook kabinetsadviseur die de problematiek van het welzijn op het werk en nucleaire bescherming opvolgde voor rekening van  Luc Van den Brande (toen die federaal minister van Werk was in de regering Martens VIII). Bij Prebes is hij lid van de redactievergadering van Veiligheidsnieuws en van de werkgroep Zorgsystemen. Hij is ook auteur van meerdere boeken over het managen van de veiligheid en de gezondheid op het werk.

em. prof. ir. J. Van Peteghem

Departement Chemische Ingenieurstechnieken

Fac. Ingenieurswetenschappen

Artikels

Titel Type Thema Gewijzigd op
Algemeen, Basisbegrippen en actoren, Wetgeving 15-02-2022
De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, bij het brede publiek bekend als de ‘welzijnswet’, vierde op het ogenblik van het derde…
Algemeen, Basisbegrippen en actoren, Wetgeving 15-12-2021
Ook de wetenschappelijke literatuur over het welzijn op het werk kent zijn hypes: je kon de laatste jaren geen artikel meer lezen of het ging over burn-out en nu heeft iedere academicus de mond…
Algemeen, Standaarden en normen 11-09-2020
Tot voor enkele decennia bestonden er nauwelijks wetenschappelijke studies over de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Wel waren er elementaire theorieën, zoals de accident-…
Algemeen 27-08-2020