Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Telewerk post-corona: aandacht voor ergonomische & psychosociale aspecten

Telewerken werd omwille van de Covid-19-crisis in 2020 eerst aanbevolen en nadien verplicht en zal ongetwijfeld in de toekomst steeds meer toegepast worden. Telewerk wordt in CAO 85bis gedefinieerd als “een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk in het kader van een arbeidsovereenkomst waarbij, met gebruikmaking van informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd”. Degene die het telewerk uitvoert, is de telewerker. Binnen een telewerkbeleid dient er voldoende aandacht te zijn voor de mogelijke psychosociale en ergonomische risico’s verbonden aan telewerk.

Laatst gewijzigd

8/07/2021