Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Het belang van een goed onthaal bij uitzendkrachten

Bij het aanwerven van een uitzendkracht hopen alle drie de partijen - de gebruiker, het uitzendbureau en de uitzendkracht - op een succesverhaal.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van de uitzendkracht en een goed onthaal is een belangrijke stap naar een veilige en vlotte samenwerking. Onthalen betekent dat elke nieuweling in het bedrijf, waaronder ook de uitzendkracht, de nodige informatie krijgt om zijn opdracht op de werkplek goed, correct en veilig uit te voeren. En dit ongeacht de duur van de opdracht en het type werkpost of functie.

Het onthaal geeft de nieuwkomer de kans om zijn opdracht op de werkplek veilig en gezond uit te voeren. Daarnaast verhoogt het onthaal het welbevinden van de nieuwe werknemer op de werkplek en bevordert het de integratie in het team.

Hoe pak je een onthaal van een uitzendkracht goed aan?

Laatst gewijzigd

8/08/2023