Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

TEAM-OUT: Hoe verbonden is de thuiswerker?

Over de voor- en nadelen van thuiswerk is de jongste maanden al veel inkt gevloeid. Maar ook hier geldt: trop is te veel en te veel is trop. Want dan ligt het psychosociale risico op “team-out” op de loer. “Team-out” staat voor het verlies van verbondenheid en voeling met het team. Hoe manifesteert dit fenomeen zich? Wat is de huidige stand van zaken? En vooral: welke acties kunnen organisaties (preventief) ondernemen om team-out tegen te gaan? Want met de juiste opvolging hoeft het niet zo ver te komen.