Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Staand werken: van analyse naar preventie

Staand werken is elke activiteit die in een verticale houding op de voeten plaatsvindt. Dat kan zowel statisch staan als wandelen zijn. Boek VIII titel 1 werk- en rustzitplaatsen van de codex stelt dat voor deze taken steeds een risicoanalyse nodig is(1). Staand werken houdt immers een risico op gezondheidsschade in. De Beroepsvereniging voor ergonomie (VerV) stelt een tool ‘staand werken’ ter beschikking die dit risico berekent. De methode houdt daarbij rekening met verzwarende factoren, maar ook met mogelijke preventiemaatregelen.