Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Silicose bij bewerkers van composiet- steen: comeback beroepsziekte

De voorbije jaren werd op verschillende plaatsen in de wereld melding gemaakt van silicose — stoflong door het inademen van silica — bij bewerkers van composietsteen, waaronder ook in België. Composietstenen bestaan meestal uit een hoog percentage kristallijn silica (70-95% kwarts of cristobaliet) samengebonden met synthetische harsen. Ze worden in toenemende mate gebruikt voor het maken van onder andere keuken- of badkamerbladen. Werknemers die deze stenen produceren, frezen, boren, slijpen of polijsten, worden blootgesteld aan hoge niveaus van inadembaar kristallijn silicastof, wat leidt tot een verhoogd risico op silicose. Vermoedelijk zijn werknemers, werkgevers, arbeidsartsen en preventieadviseurs zich tot nu toe onvoldoende bewust geweest van het risico.