Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Onboarding: joined forces van HR en HSE

In de onthaalpraktijk schiet er voor het stuk pure arbeidsveiligheid nog te vaak weinig tijd over.

Nochtans is het voor bepaalde groepen werknemers extra cruciaal om niet enkel als tevreden maar ook als gezonde en fysiek intacte werknemer huiswaarts te keren. Een extra troef ook voor werkgevers want voor steeds meer kandidaten is een veilige werkomgeving een doorslaggevend argument tijdens het solliciteren. 

Dit artikel belicht de meerwaarde die een doorgedreven samenwerking tussen HR en HSE aan het onboardingsproces biedt. Met praktische suggesties en bijzondere aandacht voor het inwerken van wie een hoger risico op arbeidsongevallen loopt. 

Inspirerend voor wie het eigen onthaalbeleid tegen het licht wil houden of grondig wil bijstellen.

Veiligheidsnieuws 220, september 2023

Laatst gewijzigd

5/09/2023