Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

How to keep resilience ‘simple’

In welke branche je ook actief bent, van klanten, personeel en het bredere publiek wordt in toenemende mate van je verwacht dat je voorbereid bent op een eventuele overstroming, stroomuitval, tsunami, cyber-attack/datalek, brand, uitval van leveranciers of pandemie. En als op jouw organisatie (of die van de klant) in dit opzicht bepaalde regelgeving van toepassing is, kunnen de toezichthouders vragen naar jouw organisatorische veerkracht of ‘Organisational Resilience’, bedrijfscontinuïteitsbeheer of ‘Business Continuity Management’ en/of ‘Disaster Recovery’.