Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Belang van legionellapreventie?

Legionella is een familie van verschillende bacteriesoorten die in oppervlaktewateren maar ook in (drink)watersystemen voorkomen. Ze zijn overal in onze natuurlijke omgeving aanwezig in kleine hoeveelheden. Bij die kleine hoeveelheden vormen deze bacteriën geen bedreiging voor onze gezondheid. Onder de juiste groeiomstandigheden kan de bacterie zich evenwel explosief vermenigvuldigen tot zeer hoge concentraties in het water en dit kan tot besmettingen leiden wanneer het water verneveld en ingeademd wordt. Vooral wanneer de soort Legionella Pneumophila aanwezig is, kan inademen van een besmette waternevel leiden tot legionellose, een ernstige longontsteking die tot de dood kan leiden.

Laatst gewijzigd

28/12/2020