Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Opslag van gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen door de bril van een milieucoördinator

Zo goed als elk bedrijf heeft te maken met opslag van gevaarlijke producten. Van productiebedrijven tot kantoren, er zijn meestal wel ergens producten waarop een gevarenpictogram op het etiket aanwezig is. Waar moeten we dan juist op letten bij de opslag van dergelijke producten? Naast de veiligheidsaspecten bestaat er ook nog VLAREM II waarin de milieuvoorwaarden opgenomen zijn. Hierna volgt een korte samenvatting van de belangrijkste aspecten hiervan.