Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Leren uit ongevallen: elektrocutie bij dakwerken vanuit een hoogtewerker

In deze vaste Veiligheidsnieuws rubriek kan je steeds een artikel lezen waaruit je collega’s of jij zelf lessen kunnen trekken met als doel het aantal arbeidsongevallen te doen dalen. Werken op hoogte is een klassieker in het veiligheidsboekje van elke preventieadviseur. Dergelijke situaties nopen altijd tot extra voorzichtigheid, zeker als de werkomgeving bijkomende risico’s met zich meebrengt. Bij dit ernstig arbeidsongeval komen twee werknemers in een hoogtewerker te dicht bij een hoogspanningskabel. Eén medewerker overleeft het ongeval jammer genoeg niet.