Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Werkbaar werk? Niet zonder ergonomie!

57% van de werkgerelateerde gezondheidsklachten bij Belgen is te wijten aan lichamelijke klachten. Dat blijkt uit de kerncijfers ergonomie in België van VerV, de Beroepsvereniging voor Ergonomie. Werkgebonden rug-, schouder- en knieklachten komen bovendien meer dan dubbel zo vaak voor dan psychosociale klachten. In de preventie van ziekteverzuim en het streven naar werkbaar werk, dient dan ook meer aandacht te gaan naar ergonomie op het werk. Dat betekent het aanpassen van het werk aan de mens. Bijna een kwart van de medewerkers met fysieke klachten geeft immers aan hun job niet te kunnen volhouden tot 60 jaar.