Het welzijnsalfabet over ... ENERGIE

In deze rubriek kiest de auteur per letter één of meerdere thema’s die een unieke kijk op welzijn en preventie geven. Met dit energie alfabet wil de redactieraad van Veiligheidsnieuws een overzicht geven, zodat iedere preventieadviseur zijn voortschrijdend inzicht kan aftoetsen.

Omdat er over de energiecrisis niet enkel veel te zeggen valt voor de consument - maar ook voor de preventieadviseur als QSEH-manager in het bedrijfsleven - is gekozen om hier een alfabet over te maken. Ook de federale CREG heeft een webpagina over “energie van a tot z” en de Vlaamse VREG heeft een begrippenlijst. De kerstboodschap van Koning Filip stond in het teken van de energiecrisis en Paul D’Hoore kon in de jaarlijkse Grote Geldbarometer niet toezien langs de zijlijn en besprak de impact van de energiecrisis.

Veel leesplezier.

Auteur: Danny De Baere, Adviseur FOD WASO, AD Humanisering van de Arbeid, Redactieraad Veiligheidsnieuws

Dit artikel werd afgesloten op 01/02/2023. 
Raadpleeg ook prebes.be/vn/218 waar je per letter bijkomende achtergrondinformatie vindt.
Veiligheidsnieuws 218