Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

Tips om proactief te handelen: schuldig verzuim vermijden

Lessen die men trekt uit ongevallen kunnen leiden tot verbeteringen op vlak van veiligheid en welzijn. Het blijft echter een reactieve aanpak. Complementair aan leren uit ongevallen en minstens even belangrijk zijn proactieve veiligheids- en welzijnsinitiatieven. In dit artikel komen tips aan bod om op een proactieve manier om te gaan met verzuim & re-integratie.

Laatst gewijzigd

6/07/2020