Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

De opmars van G-learning en gamificatie

G-learning, of Game Based Learning, dat is toch gewoon E-Learning denk je? Er zijn enkele gelijkenissen tussen beide methodologieën, maar ook heel wat verschillen. Je biedt je leermateriaal inderdaad digitaal aan je werknemers aan, wat heel wat voordelen biedt naar beheer en verspreiding. Maar komt die informatie wel aan bij je werknemers? Jammer genoeg zijn we vandaag een beetje vergeten dat leren niet alleen performant moet zijn, maar ook vooral ‘fun’!