Let op! De inhoud van dit artikel krijgt na publicatie geen update meer.

De nieuwe camerawetgeving

Waar technologische vooruitgang oneindig veel mogelijkheden biedt om camera’s in te zetten voor bewaking, worden deze mogelijkheden ingeperkt door keuzes die de wetgevers hebben gemaakt. In de praktijk blijkt dat gebruikers moeilijkheden ondervinden bij het samenlezen van de verplichtingen van de camerawet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Beide wetgevingen zijn immers van toepassing. Dit artikel beoogt de verplichtingen van deze wetgevingen bij het gebruik van een camerasysteem door bedrijven, overheden of particulieren samen te vatten.